fb

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach oraz piwnicach w budynkach wielorodzinnych - zaproszenie do składania ofert
Dodano: 2018-03-19

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach oraz piwnicach w budynkach wielorodzinnych na Osiedlu Wojska Polskiego i os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wlkp.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp., Osiedle Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 09-04-2018 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godzinie 10.05

Warunki zamówienia - okna

Zestawienie okien do przetargu

Doprecyzowanie warunków zamówienia