fb

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Dodano: 2018-01-18

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


Dotyczy: przetargu na docieplenie ścian, stropu nad piwnicą oraz stropodachu budynków wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, na Os. Wojska Polskiego oraz nr 4, 6, 14, 16 i 18 na os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim unieważnia przetarg z dnia 15.01.2018 roku.

Uzasadnienie
Złożone oferty nie zapewniały kompleksowego wykonania robót całego zadania (co jest warunkiem finansowania inwestycji przez bank) lub oferty nie były zgodne z opisanym zamówieniem.

Informacja
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie ponowny przetarg na w/w roboty (planowany termin przetargu to luty 2018).