fb

Oferta lokali

UWAGA
Zostało ostatnie mieszkanie w budynku 33c, nr 12, powierzchnia 55,4m2
 
w budynku wielorodzinnym przy ul. Winnej nr 33c w Grodzisku Wlkp.

Termin realizacji: maj 2019 r.